Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Łodzi poszukuje: INFORMATYKA/STARSZEGO INFORMATYKA (1/2 ETATU) do REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • czteroletnie doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka
 • bardo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • znajomość systemów linux
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość zagadnień storage'owych   
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • znajomość MS Office (tworzenie baz danych w MS Access)

Wymagania pożądane:

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach komputerowych
   

Zakres zadań:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej
 • podłączanie oraz konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • obsługa użytkowników i rozwiązywanie problemów

Preferowany termin zatrudnienia: od 10 lutego 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24.01.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

z dopiskiem – rekrutacja RPO

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ponadto informujemy, że w przypadku wolnego miejsca powstałego na tym stanowisku w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego naboru, przeprowadzona rekrutacja będzie stanowiła podstawę do wyboru nowego kandydata do pracy. Aplikacje osób nie spełniających wyżej przedstawionych wymagań nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Medatdane

Data publikacji 13.01.2014
Data modyfikacji 04.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry