Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko referenta w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko referenta w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej ogłoszono w dniu 5 listopada 2013 r. w drodze otwartego postepowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia  w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania dokumentów upłynął 18 listopada 2013 r. Wpłynęło 35 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów :

  1. Wstępnej oceny ofert.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
  3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert ( 1 etap) komisja wytypowała 7 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne ( 2 etap), które odbyły się 6 grudnia 2013 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa zaproponowała zatrudnienie Panu Tomaszowi Kowalskiemu.

Medatdane

Data publikacji 12.12.2013
Data modyfikacji 04.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry