Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko specjalista w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale IPN – KŚZpNP we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wyższe wykształcenie (preferowane: filologia)

 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe

 • znajomość ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office oraz innych urządzeń biurowych

 • umiejętność redagowania pism urzędowych

 • biegła znajomość języka obcego (niemiecki/angielski/francuski)

 • kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

pożądane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w jednostce budżetowej)

 • znajomość procedur związanych z obiegiem dokumentów

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej (w tym obsługa systemu komputerowego KANCELARIA),

 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora Oddziału,

 • organizacja spotkań dyrektora Oddziału,

 • redagowanie pism urzędowych oraz ich gromadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

 • przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwum zakładowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys

 • list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Termin i miejsce składania dokumentów: 28 sierpnia 2013 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 21A

51-168 Wrocław

z dopiskiem KADRY

 

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Oddział IPN zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Medatdane

Data publikacji 20.08.2013
Data modyfikacji 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry