Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w Wydziale Wydawnictw w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ w wymiarze 1/2 etatu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Zakres obowiązków:

  • skład, łamanie i obsługa graficzna miesięcznika „Pamięć.pl”  oraz portalu internetowego pod tym samym tytułem.

 

Wymagania niezbędne:

 

  • wykształcenie wyższe humanistyczne (co najmniej licencjat), wskazane polonistyczne lub historyczne
  • biegła znajomość programu graficznego Illustrator (minimum wersja 5), InDesign w stopniu zaawansowanym, do tego Adobe Acrobat Professional CS4
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania pożądane:

 

  • doświadczenie w projektowaniu graficznym, składzie i łamaniu czasopism - ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych i historycznych o charakterze popularnym.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 02.09.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl

 

 

Medatdane

Data publikacji 19.08.2013
Data modyfikacji 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry