Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wyższe wykształcenie (minimum magisterskie) z zakresu nauk humanistycznych( preferowana historia)
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem wątków regionalnych
 • znajomość ustawy o IPN
 • znajomość bieżącej działalności edukacyjnej i naukowej IPN
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi programów MS Office( Word, Power Point)
 • dyspozycyjność

pożądane:

 • umiejętności organizacyjne
 • biegła znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • doświadczenie w kreowaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych
 • znajomość środowiska szkolnego i podstawowych aktów prawnych związanych z organizacją nauczania historii
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą szkolną
 • znajomość różnych metod edukacyjnych zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych
 • wysoka kultura osobista

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • opracowanie i publiczne wygłaszanie wykładów, referatów, odczytów
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej
 • kreowanie i prowadzenie regionalnych projektów edukacyjnych
 • animowanie i wdrażanie alternatywnych form popularyzacji historii
 • współpraca przy opracowywaniu wystaw, broszur czy katalogów okolicznościowych
 • udział w montażach i demontażach systemów wystawienniczych
 • udział w pracach organizacyjnych związanych z konferencjami, sesjami oraz panelami
 • współpraca przy realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych
 • współpraca z regionalnymi instytucjami kultury, środowiskami kombatanckimi oraz mediami

CV, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy złożyć do 31 sierpnia 2013 r. na adres : kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres : Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP, Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 25.07.2013
Data modyfikacji 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry