Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od archiwisty do starszego kustosza archiwalnego w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wyższe wykształcenie z zakresu historii o specjalności archiwistycznej,
 • staż pracy na stanowisku archiwisty minimum 2 lata,
 • znajomość ustaw : o Instytucie Pamięci Narodowej, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, o orderach i odznaczeniach, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • biegła obsługa komputera ( pakiet office),
 • wiedza dotycząca IPN

pożądane:

 • znajomość zagadnień z historii najnowszej i archiwistyki,
 • znajomość programów graficznych: Adobe Photoshop, Ilustrator, Corel Draw

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • realizacja wniosków różnych kategorii w oparciu o stosowne ustawy i zarządzenia,
 • prowadzenie kwerend archiwalnych,
 • obsługa petentów w czytelni akt jawnych,
 • obsługa elektronicznych aplikacji bazodanowych,
 • przygotowywanie do publikacji materiałów źródłowych,
 • archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych.

CV, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy złożyć do 19 lipca 2013 r. na adres : kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres : Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP, Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”. Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 08.07.2013
Data modyfikacji 23.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry