Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w BIURZE OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami Samodzielnej Sekcji do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • rozwijanie standardów bezpieczeństwa informacji
 • prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa w zgodzie z normami rodziny ISO 27000
 • cykliczne prowadzenie analizy ryzyka i kontroli dokumentacji systemów teleinformatycznych
 • opracowywanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • 7-letni staż pracy
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy z systemami teleinformatycznymi, w tym 2 lata pracy związane z bezpieczeństwem IT
 • znajomość norm zarządzania bezpieczeństwem informacji z rodziny ISO 27000
 • znajomość standardów zarządzania ryzykiem wg normy ISO 27005
 • umiejętność formułowania wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami norm
 • znajomość technologii zabezpieczania systemów teleinformatycznych oraz związanych z bezpieczeństwem organizacji
 • znajomość przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem informacji
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie informatyczne
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, praktyczna znajomość wybranego standardu lub dobrych praktyk
 • doświadczenie w administrowaniu systemami teleinformatycznymi
 • umiejętność rozwiązywania problemów i oceny ryzyk
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • umiejętność kierowania zespołem
 • komunikatywność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.07.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 02.07.2013
Data modyfikacji 20.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry