Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym – prowadzenie zajęć i  projektów edukacyjnych oraz konkursów
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne (preferowane historyczne i politologiczne) z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989)
 • znajomość języka obcego
 • łatwość wystąpień publicznych, sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów komputerowych Microsoft Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i terminowość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 05 lipca 2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 e. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Kadry

Ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.06.2013
Data modyfikacji 20.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry