Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od referenta p.cz. wartownika do inspektora p.cz. starszego wartownika w BIURZE OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie Warszawy zgodnie z planami ochrony obiektów
 • obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia
 • posiadanie aktualnych badań licencyjnych
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, paralizatorem elektrycznym oraz środkami przymusu bezpośredniego
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. „B”
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24.06.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 17.06.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry