Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od REFERENTA do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w BIURZE INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • gromadzenie i dokumentowanie wymagań
 • wykonywanie systemów informatycznych w oparciu o wewnętrzne standardy (programowanie)
 • projektowanie i przygotowywanie struktury danych
 • przygotowywanie dokumentacji systemów informatycznych
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu planów testów
 • testowanie systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość języków programowania (Java, PHP) w kontekście wykonywania aplikacji internetowych
 • znajomość SQL i zasad projektowania baz danych
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość PostgreSQL
 • znajomość JEE, Spring, JPA (Hibernate), Maven
 • znajomość systemów unix (Linux, BSD)
 • znajomość UML, BPML
 • znajomość jednej z metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBOK, SCRUM)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24.06.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.06.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry