Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w Wydziale Edukacji Historycznej w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • tworzenie projektów wystawienniczych
 • dokumentacja i kwerendy fotograficzne i ikonograficzne
 • obsługa projektów wystawienniczych w kraju i zagranicą
 • redakcja i opracowywanie tematów do wystaw powstających w BEP oraz recenzowanie takich projektów powstających w OBEP.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne (preferowane historyczne, dziennikarskie, politologiczne
 • duże doświadczenie w dziedzinie dokumentowania projektów graficznych (szczególnie wystaw), w tym prowadzenie kwerend fotograficznych
 • doświadczenie redaktorskie (tak tekstowe jak i graficzne)
 • znajomość języków obcych: angielskiego (dobra), rosyjskiego (dostateczna)
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów komputerowych do obróbki zdjęć (np. Adobe Photoshop, Fotostation)
 • doświadczenie w pracy w instytucji prowadzącej projekty wystawiennicze o charakterze historycznym w wymiarze co najmniej 1 pełnego roku (12 miesięcy).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18.02.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 04.02.2013
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry