Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na wolne stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN w Gdańsku ogłoszono 14 grudnia 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN, portalu trójmiasto.pl oraz na łamach Ratusza - Informacji Rady i Prezydenta Gdyni. Termin przesyłania dokumentów upłynął 31 grudnia 2012 roku. Wpłynęły 52 aplikacje.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
- I Wstępnej oceny ofert
- II Rozmowy Kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
- III Wyboru kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 25 osób, które w największym stopniu spełniały wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną (II etap), która odbyła się 07 stycznia 2013 roku.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Karolinie Sobolewskiej (1,0 et.) oraz Pani Izabeli Kubasiewicz (0,5 et.).
 

Medatdane

Data publikacji 16.01.2013
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry