Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku 
ogłasza konkurs na stanowisko inspektora 
w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN - KŚZpNP w Gdańsku 
w Referacie Przygotowywania i Publikowania Katalogów - 1 etat


Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:

• Ukończone studia historyczne magisterskie 
• Dobra umiejętność obsługi komputera
• Dobra znajomość historii Polski po 1945 roku 
• Znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Oczekiwania wobec kandydata pożądane:

• Wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej 
• Wiedza z zakresu działalności IPN
• Wysoka kultura osobista
• Kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

• Udział w pracach, w oparciu o materiały zgromadzone w archiwum IPN oraz w innych archiwach i instytucjach, nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o IPN z 18.12.1998.
• Przeprowadzanie kompleksowych kwerend i analiz materiałów archiwalnych. 
• Tworzenie komputerowych baz danych.
• Rozwijanie własnej wiedzy zawodowej.
• Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

Wyniki przeprowadzonego konkursu będą wykorzystywane przy ewentualnych kolejnych zatrudnieniach w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Gdańsku przez okres 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.12.2012 roku swojego CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr.101, poz.926 z późn. zm.) na adres anna.mechlinska@ipn.gov.pl  lub pocztą na adres: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN – KŚZpNP, al. Gen. J. Hallera 245, 80- 502 Gdańsk.
 

Medatdane

Data publikacji 14.12.2012
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry