Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Poznaniu ogłoszono 20 października 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 2 listopada 2012 r. W terminie wpłynęło 115 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. Wstępnej oceny ofert
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
  3. Wyboru kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 45 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 20, 22 i 23 listopada 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych propozycję zatrudnienia otrzymał Pan Marcin Jurek.

Medatdane

Data publikacji 26.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry