Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie ogłoszono dnia 3 września 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął dnia 17 września 2012 r.

Wpłynęło 59 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
1. wstępnej analizy dokumentów,
2. rozmowy kwalifikacyjnej,
3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 15 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się dnia 16 października 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Annie Obrębskiej (3 etap).
 

Medatdane

Data publikacji 05.11.2012
Data modyfikacji 27.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry