Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWCY SAMOCHODU OSOBOWEGO w Biurze Administracyjno-Gospodarczym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • przewóz osób i rzeczy wg potrzeb pracodawcy
 • obsługa codzienna i utrzymanie pojazdu w czystości
 • inne czynności niezbędne do wykonywania zadań służbowych lub zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób, rzeczy i pojazdu
 • rzetelne i bieżące wypełnianie kart drogowych.

Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy minimum kategorii B
 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe minimum 4 lata pracy jako kierowca
 • podstawowa znajomość budowy i zasad eksploatacji pojazdów
 • bardzo dobra znajomość topografii Warszawy
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu samochodów dostawczych
 • znajomość ustawy o czasie pracy kierowców
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12 listopada 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 29.10.2012
Data modyfikacji 14.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry