Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko ARCHIWISTY w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie zadań z zakresu reprografii, kserowanie, skanowanie dokumentów;
 • Digitalizacja zasobu archiwalnego;
 • Konserwacja materiałów archiwalnych;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym: udział w wykonywaniu zadań w zakresie przejmowania akt do zasobu archiwalnego, obsługa bieżąca magazynów archiwalnych, porządkowanie i archiwalne opracowanie dokumentów, tworzenie pomocy archiwalnych, w tym inwentarzy elektronicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku historia specjalność archiwalna, kierunku archiwistyka, lub innym kierunku humanistycznym,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. (dostępne na stronie www.ipn.gov.pl) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel, Adobe Acrobat, Adobe Fotoshop

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej ,

 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,

 • wysoka kultura osobista,

 • języki: j. niemiecki, j. angielski,

 • doświadczenie w pracy archiwalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 16 listopada 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego doświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 e. Nr 101, poz. 926 z późń. Zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Kadry

ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

 

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 19.10.2012
Data modyfikacji 27.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry