Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do specjalisty na 1/1 etatu w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Referacie Edukacji Historycznej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

  • planowanie, opracowywanie i realizacja zleconych zadań o charakterze edukacyjnym i
  • aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu i prezentacji wystaw
  • utrzymywanie systematycznych kontaktów ze szkołami różnych typów oraz organizacjami młodzieżowymi, współpraca z Referatem Badań Naukowych OBEP

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe – magister historii, specjalność najnowsza historia Polski
  • podstawowa znajomość programów graficznych

Wymagania pożądane:

  • płynna znajomość języka angielskiego i niemieckiego
  • doświadczenie wystawiennicze

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 29 października 2012 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

 

Instytut Pamięci Narodowej

Oddział w Warszawie

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OBEP

 

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 15.10.2012
Data modyfikacji 07.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry