Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP oddział w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko: inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni)

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem muzyki i filmów (przede wszystkim formy aktywizujące stosowane w pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat);
 • prowadzenie projektów edukacyjnych, w tym konkursów;
 • opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych;
 • nagrywanie rozmów ze świadkami historii;
 • indeksowanie notacji;
 • prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć  edukacyjnych).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • ukończone studia historyczne magisterskie, specjalność pedagogiczna;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat;
 • umiejętność obsługi kamery cyfrowej;
 • znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego;
 • znajomość filmu i muzyki z okresu PRL;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • łatwość wystąpień publicznych, sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • dokładność;
 • terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • chęć doskonalenia warsztatu pracy;
 •   najomość programów do obróbki filmów (np. Pinnacle) oraz programów graficznych (np. Corel).

Preferowany termin zatrudnienia: od 1 grudnia 2012 r.

            Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.10.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej –KŚZpNP

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku

ul. Słoneczna 59a

81-605 Gdynia

tel.  58/669-40-24; anna.szejna@ipn.gov.pl

Z dopiskiem – rekrutacja OBEP

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 04.10.2012
Data modyfikacji 18.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry