Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział IPN - KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Wydziale Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Delegaturze IPN KŚZpNP w Bydgoszczy w Sekcji Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów, 1 etat, miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu historii ze specjalnością archiwalną lub wyższe archiwistyczne
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • znajomość historii Polski po 1945 roku

Pożądane:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej, wiedza z zakresu archiwistyki , podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN
 • doświadczenie w pracy archiwalnej

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • udział w wykonywaniu zadań w zakresie przejmowania akt do zasobu archiwalnego delegatury
 • obsługa bieżąca magazynów archiwalnych
 • porządkowanie i archiwalne opracowanie dokumentów
 • digitalizacja zasobu archiwalnego
 • konserwacja dokumentów
 • tworzenie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy, w tym inwentarzy elektronicznych
 • przeprowadzenie skontrum zasobu archiwalnego
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 października 2012 r. CV, listu motywacyjnego oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody a przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na adres e-mail:

malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl

lub pocztą na adres:

Delegatura IPN w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

Medatdane

Data publikacji 02.10.2012
Data modyfikacji 07.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry