Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko: od REFERENTA p.cz. wartownika do INSPEKTORA p.cz. starszego wartownika do REFERATU OCHRONY – 1 etat

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie  Gdańska  zgodnie z planem ochrony obiektów
 • obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz spraw przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • licencja pracownika ochrony I lub II stopnia
 • posiadanie aktualnych badań licencyjnych
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, paralizatorem elektrycznym oraz środkami przymusu bezpośredniego.

Wymagania pożądane:

 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. „B”
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przed medycznej
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14.09.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia (m.in. licencja, aktualne badania licencyjne) oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku , Referat Ochrony
ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk.

tel. ( 58) 511 92 03;
e-mail: roman.jankowski@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

  

Medatdane

Data publikacji 04.09.2012
Data modyfikacji 20.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry