Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Łodzi poszukuje: INFORMATYKA/STARSZEGO INFORMATYKA (1/2 ETATU) do REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka
 • bardo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • znajomość systemów linux
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość zagadnień storage'owych   
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej).
 • znajomość MS Office (tworzenie baz danych w MS Access)

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach komputerowych

Zakres zadań:

 • utrzymanie i rozwój struktury sieciowej
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów sieciowych
 • obsługa użytkowników i rozwiązywanie problemów
 • projektowanie i wdrażanie elementów infrastruktury sieciowej, dbanie o bezpieczeństwo systemów sieciowych
 • tworzenie procedur i dokumentacji w ww. zakresie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 27.07.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w  związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 09.07.2012
Data modyfikacji 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry