Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - STARSZEGO INSPEKTORA w REFERACIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko starszego inspektora w Referacie Finansowo – Księgowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ogłoszono 04 czerwca 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 14 czerwca 2012 r. Wpłynęło 35 aplikacji , w tym 1 po terminie, której nie wzięto pod uwagę.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  • Wstępnej oceny ofert.
  • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
  • Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 10 kandydatów, którzy spełniali w największym zakresie niezbędne wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 18 oraz 19 czerwca 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie (III etap) pani Joannie Dąbrowskiej.

Medatdane

Data publikacji 22.06.2012
Data modyfikacji 09.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry