Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od REFERENTA do INFORMATYKA w Biurze Informatyki

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

·         przygotowywanie dokumentacji projektowej

·         gromadzenie i dokumentowanie wymagań użytkowników dla systemów informatycznych

·         przygotowywanie dokumentacji systemów i usług informatycznych

·         tworzenie aplikacji intranetowych

·         współuczestniczenie w przygotowywaniu planów testów, testowanie oprogramowania

·         uczestnictwo w komisjach przetargowych i zamówieniach publicznych.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub w trakcie studiów o profilu informatycznym

·         znajomość zasad dotyczących zbierania wymagań użytkowników

·         znajomość problematyki wytwarzania oprogramowania i integracji rozwiązań informatycznych

·         znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji)

·         umiejętności komunikacyjne.

 

Wymagania pożądane:

·         doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze zbieraniem wymagań lub na stanowisku programisty lub analityka IT

·         znajomość jednej z metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBook, SCRUM)

·         znajomość zasad modelowania i optymalizacji procesów biznesowych

·         znajomość zasad programowania obiektowego i języka Java

·         znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej

·         znajomość zasad projektowania baz danych, UML.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 2 lipca 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 18.06.2012
Data modyfikacji 09.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry