Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko inspektora/specjalisty w Referacie Prawno – Organizacyjnym IPN w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko inspektora/specjalisty w Referacie Prawno – Organizacyjny w Poznaniu ogłoszono 11 maja 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 18 maja 2012 r. Wpłynęło 17 aplikacji. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
I Wstępnej oceny ofert
II Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
III Wyboru kandydata
W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 6 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 29 maja 2012 r.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych propozycję zatrudnienia otrzymał Pan Mikołaj Gozdek.

Medatdane

Data publikacji 30.05.2012
Data modyfikacji 19.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry