Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko od STARSZEGO INSPEKTORA do STARSZEGO SPECJALISTY w Samodzielnej Sekcji do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Ochrony

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
z siedzibą w Warszawie 

ogłasza nabór na stanowisko:

od   STARSZEGO INSPEKTORA 
do  STARSZEGO SPECJALISTY

w Samodzielnej Sekcji do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Ochrony

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem IT, w szczególności realizacji norm rodziny 27000

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne albo inne o specjalizacji bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT lub informacji
 • minimum 2 lata stażu pracy udokumentowane świadectwami pracy
 • znajomość przepisów, norm i standardów z zakresu procedur ochrony informacji
 • znajomość zagadnień analizy rynku na potrzeby procesu ochrony informacji
 • znajomość zagadnień IT związanych z ochroną informacji i normami 27001/2
 • znajomość technologii związanych z bezpieczeństwem.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w administrowaniu systemami IT
 • umiejętność prowadzenia szkoleń dla użytkowników
 • znajomość języka angielskiego technicznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 4 czerwca 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.  

Medatdane

Data publikacji 21.05.2012
Data modyfikacji 11.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry