Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni)

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Instytut Pamięci Narodowej Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Gdańsku

 ogłasza nabór na stanowisko

 inspektor, starszy inspektor na 1 etat w Referacie Edukacji Historycznej
 OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni)

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

- prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, warsztatowych, wykładów, gier  dla młodzieży  (w tym gry miejskiej w języku obcym);

- opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych;

- przygotowywanie wystaw (kwerenda, pozyskiwanie materiału ilustracyjnego, redakcja tekstu, współpraca z grafikiem);

- pomoc przy montażu wystaw;

- prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć  edukacyjnych);

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- ukończone studia magisterskie, na kierunku Historia, specjalność nauczycielska;

- znajomość najnowszej historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego;

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski);

- sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych;

- doświadczenie w pracy z młodzieżą;

- znajomość różnych metod edukacyjnych;

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole;

- chęć doskonalenia warsztatu pracy;

- umiejętność obsługi kamery cyfrowej, programów do obróbki filmów (np. Pinnacle)

  oraz programów graficznych (np. Corel);

Preferowany termin zatrudnienia: od 1 sierpnia 2012 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 08.06.2012 r.swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku
ul. Słoneczna 59a
81-605 Gdynia

tel.  58/669-40-24; anna.szejna@ipn.gov.pl

Z dopiskiem – rekrutacja OBEP

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Medatdane

Data publikacji 17.05.2012
Data modyfikacji 09.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry