Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od referenta p.cz. wartownika do inspektora p.cz. starszego wartownika w Referacie Ochrony Oddziału IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

-      wykształcenie minimum średnie,

-     licencja pracownika ochrony I lub II stopnia,

-     posiadanie aktualnych badań licencyjnych,

-     znajomość obsługi komputera,

-      znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową oraz środkami przymusu bezpośredniego.

pożądane:

-      dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,

-      prawo jazdy kat. „B”,

-      ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

-      licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia,

-      legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,

-      wysoka kultura osobista,

-      komunikatywność.

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

-       realizacja zadań ochronnych w Referacie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie oddziału zgodnie z planami ochrony obiektów,

-       obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz spraw przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

 

Aplikację należy złożyć do 23 maja 2012 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926).

Medatdane

Data publikacji 14.05.2012
Data modyfikacji 29.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry