Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTORA do Wydziału Przygotowywania i Publikowania Katalogów Biura Lustracyjnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Zakres obowiązków:

·         analiza materiałów archiwalnych z zasobu IPN na potrzeby publikacji katalogów rozpracowywanych

·         opracowywanie i redakcja wpisów wprowadzonych do aplikacji katalogowej

·         prowadzenie korespondencji dotyczącej katalogu osób rozpracowywanych.

 

Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie wyższe – kierunek historia (specjalizacja historia najnowsza)

·         znajomość ustawyz dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

 

Wymagania pożądane:

 

·         obsługa programów komputerowych z pakietu Microsoft Office: Word, Excel, Access, pomocnych przy korzystaniu z baz elektronicznych IPN

·         zainteresowanie i znajomość dziejów opozycji niepodległościowej w Polsce w latach 1944-1990.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14 maja 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Medatdane

Data publikacji 30.04.2012
Data modyfikacji 15.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry