Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowiska archiwisty w Pracowni Reprograficznej OBUiAD oraz archiwistów w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN - KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko archiwisty w Pracowni Reprograficznej OBUiAD oraz archiwisty w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu ogłoszono 16 marca 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 26 marca 2012 r. Łącznie na oferowane stanowiska wpłynęły 132 aplikacje. Na stanowisko archiwisty w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów wpłynęły 83 aplikacje, natomiast na stanowisko archiwisty w Pracowni Reprograficznej OBUiAD wpłynęło 49 zgłoszeń.
Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
I Wstępnej oceny ofert
II Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
III Wyboru kandydata
W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 72 kandydatów, którzy spełniali wymogi formalne zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się w dniach 3, 4 i 5 kwietnia 2012 r.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Hannie Budzyńskiej, Panu Tomaszowi Ceglarzowi oraz Panu Bartoszowi Mikołajczakowi.

Medatdane

Data publikacji 12.04.2012
Data modyfikacji 15.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry