Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Zakres obowiązków:

 Zgodny z zarządzeniem Prokuratora Generalnego  z dnia 26.10.2007 r. nr 194/07/PR w sprawie zakresu działania sekretariatów zajmujących się obsługa czynności związanych z przygotowaniem postępowań lustracyjnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. Urz. MS z 2007 r. Nr 9 poz. 42 z późniejszymi zmianami).

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe prawnicze lub historyczne,
- umiejętność sporządzania pism urzędowych,
- biegła znajomość obsługi komputera – w szczególności umiejętność szybkiego pisania,
- znajomość ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 z późniejszymi zmianami).

Wymagania pożądane:

- podstawowa znajomość  historii Polski okresu powojennego,
- znajomość zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 26.10.2007 r. Nr 194/07/PR,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:

- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 20 kwietnia 2012 r. na adres:

 

IPN-KŚZpNP
Oddział w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A
15-637 Białystok

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 06.04.2012
Data modyfikacji 24.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry