Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko st. inspektora p.cz. Szefa Pododdziału Służby Ochrony Oddziału IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie informuje, że konkurs na stanowisko st. inspektora p.cz. Szefa Pododdziału Służby Ochrony Oddziału IPN w Szczecinie ogłoszony 29 lutego 2012 r. został unieważniony.

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 •   dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów regulujących ochronę osób i mienia oraz informacji niejawnych,
 •   licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia,
 •   aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
 •   znajomość obsługi komputera,
 •   znajomość zasad działania systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętność ich obsługi,
 •   minimum 4-letni staż pracy

pożądane:

 •   znajomość zasad oraz posiadanie doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji ochronnej w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie,
 •   dyspozycyjność oraz umiejętność kierowania zespołem,
 •   prawo jazdy kat. B,
 •   ukończony kurs pomocy przedmedycznej,
 •   licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia,
 •   legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 •   wysoka kultura osobista,
 •   komunikatywność,
 •   uprawnienia inspektora ppoż.,
 •   poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 •   kierowanie pododdziałem Służby Ochrony IPN,
 •   organizowanie ochrony obiektów IPN na terenie Szczecina oraz w podległych delegaturach,
 •   obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz realizacja spraw przeciwpożarowych w wymaganym zakresie,
 •   prowadzenie dokumentacji ochronnej,
 •   prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony,
 •   planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru i kontroli

Aplikację należy złożyć do 16 marca 2012 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Medatdane

Data publikacji 29.02.2012
Data modyfikacji 30.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry