Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Informacja o przebiegu i wyniku postępowania naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Referacie Prawno-Organizacyjnym Oddziału IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Warszawie ogłoszono 12.01.2012 w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Ogłoszenie o naborze ukazało się na stronie głównej IPN, stronie BIP-IPN, portalu Praca.pl oraz w „Gazecie Stołecznej”. Termin przesyłania dokumentów upłynął 30.01.2012 r. Wpłynęło 20 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z dwóch etapów:
1. Wstępnej oceny ofert,
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 8 kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi osobami odbyły się 24.02.2012.

Po zakończeniu drugiego etapu postępowania Komisja zaproponowała zatrudnienie pani Oldze Dymkowskiej-Pulchny.
 

Medatdane

Data publikacji 27.02.2012
Data modyfikacji 14.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry