Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZPNP Oddział w Krakowie poszukuje: osoby na stanowisko specjalisty (1/2 etatu) w Referacie Finansowo – Księgowym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

•    Obsługa systemu TREZOR,
•    koordynowanie współpracy w zakresie planowania i realizacji budżetu zadaniowego w oddziale oraz współpraca z centralą w tym zakresie,
•    rejestracja i rozliczanie wniosków dotyczących wydatków oddziału,Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe,
•    minimum 10 lat pracy udokumentowane świadectwami pracy, w tym przynajmniej 2-letnie doświadczenie w jednostce budżetowej,
•    biegła obsługa komputera (Pakiet Office),


Oczekiwania pożądane:

•    umiejętność pracy w zespole,
•    wysoka kultura osobista,
•    znajomość aktów prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami, szczególnie ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o IPN.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14.02.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowych informacji można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.
Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 01.02.2012
Data modyfikacji 16.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry