Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko inspektora w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 •        wyższe wykształcenie historyczne;

 •        wiedza z zakresu najnowszej historii Polski, z uwzględnieniem wątków regionalnych;

 •        bardzo dobra umiejętność obsługi komputera(m.in. pakiet MS Office);

 •        osiągnięcia w pracy zawodowej;

 •        dyspozycyjność (włącznie z możliwością podjęcia pracy w przeciągu miesiąca)       

pożądane:

 •        dodatkowe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych;

 •        doświadczenie w pracy pedagogicznej;

 •        umiejętność tworzenia projektów edukacyjnych;

 •        predyspozycje do pracy z młodzieżą;

 •        umiejętność wystąpień publicznych;

 •        łatwość nawiązywania kontaktów;

 •        umiejętność pracy w zespole;

 •        znajomość alternatywnych (w stosunku do szkoły) form popularyzacji historii;

 •        znajomość różnych metod edukacyjnych;

 •        wysoka kultura osobista;

 •        kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

       realizacja zadań edukacyjnych w ramach BEP;

       przygotowanie, organizacja i prowadzenie wykładów i warsztatów (wszystkie poziomy

       nauczania);

       współtworzenie wystaw;

       udział w realizacji projektów edukacyjnych;

       przygotowywanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych.

        

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą do dnia 6 lutego 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 21A 51-168 Wrocław z dopiskiem KADRY. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem.

Medatdane

Data publikacji 26.01.2012
Data modyfikacji 16.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry