Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko inspektora w Referacie Prawno-Organizacyjnym IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

• wyższe wykształcenie
• doświadczenie w pracy biurowej
• dobra umiejętność obsługi sprzętu biurowego
• umiejętność tworzenia dokumentów kancelaryjnych
• znajomość pakietu MS Office
• sprawność organizacyjna
• wysoka kultura osobista

pożądane:
• komunikatywność
• sumienność
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
• bieżąca obsługa sekretariatu

Aplikację należy złożyć do 27 stycznia 2012 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.

Do aplikacji należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926).
 

Medatdane

Data publikacji 19.01.2012
Data modyfikacji 16.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry