Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Delegaturze w Koszalinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura w Koszalinie ogłoszono 14 grudnia 2011 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN i Urzędu Pracy w Koszalinie oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 31.12.2011 r.
Wpłynęło 26 aplikacji ,  w tym 3 po terminie, których nie wzięto pod uwagę.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 5 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 10 stycznia 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie (III etap) panu Tomaszowi Artowi.

Medatdane

Data publikacji 12.01.2012
Data modyfikacji 03.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry