Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN - KŚZpNP w Gdańsku w Referacie Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne :

 

 • Wyższe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych (preferowana historia)

 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • Dobra znajomość historii Polski po 1945 roku


   

         pożądane:

 • Wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej
 • Podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN
 • Wysoka kultura osobista
 • Kreatywność

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 

 • Udział w pracach, w oparciu o materiały zgromadzone w archiwum IPN oraz w innych archiwach i instytucjach, nad przygotowywaniem do publikacji katalogu wymienionego w art. 22 ust. 1 Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r.
 • Przeprowadzanie kompleksowych kwerend dot. publikowanych w katalogu osób.
 • Tworzenie komputerowych baz danych oraz dokumentacji dotyczącej pracy nad ww. katalogiem.
 • Rejestracja i realizacja wpływających wniosków.
 • Rozwijanie własnej wiedzy zawodowej.
 • Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

 

            Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 09.01.2012 roku swojego CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr.101, poz.926 z późn. zm.) na adres anna.mechlińska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN – KŚZpNP, al. Gen. J. Hallera 245, 80- 502 Gdańsk

Medatdane

Data publikacji 27.12.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry