Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Delegaturze w Koszalinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie
prowadzi nabór na stanowisko specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Delegaturze w Koszalinie

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:

• wyższe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych (preferowana historia)
• bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (m.in. Excel, Word)
• bardzo dobra znajomość wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski
z uwzględnieniem wątków regionalnych
• dyspozycyjność
• bardzo dobra znajomość regionalnego środowiska kulturalnego i edukacyjnego
• bardzo dobra znajomość szkolnych programów nauczania oraz podstawy programowej
z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie
• 4 letni staż pracy, w tym 2-3 letnie doświadczenie pracy w szkole lub innych placówkach zajmujących się edukacją

pożądane:

• umiejętność tworzenia projektów edukacyjnych
• znajomość alternatywnych (w stosunku do szkoły) form popularyzacji historii
• predyspozycje do pracy z młodzieżą szkolną
• znajomość różnych metod edukacyjnych
• wysoka kultura osobista
• kreatywność

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

• przygotowywanie, organizacja i prowadzenie wykładów i warsztatów dla uczniów (wszystkie poziomy nauczania)
• współtworzenie nowych wystaw realizowanych przez REH
• obsługa programów graficznych (m.in. Corel DRAW)
• udział i prowadzenie oddziałowych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych
• aktualizacja i tworzenie baz teleadresowych wykorzystywanych w pracy OBEP
• tworzenie i wdrażanie nowych projektów edukacyjnych
• opracowywanie materiałów edukacyjnych
• organizowanie prezentacji wystaw
• organizowanie sesji, paneli dyskusyjnych, konferencji oraz promocji publikacji


Aplikację należy złożyć do 31 grudnia 2011 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.
Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926).
 

Medatdane

Data publikacji 14.12.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry