Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Referacie Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie

prowadzi nabór na stanowisko specjalisty w Referacie Badań Naukowych
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

 

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wyższe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych (preferowana historia)
 • bardzo dobra znajomość historiografii w zakresie najnowszej historii Polski
 • z uwzględnieniem wątków regionalnych Pomorza Zachodniego
 • bardzo dobra znajomość oraz umiejętność wykorzystania różnych typów źródeł dotyczących ww. zakresu problemowego
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (m.in. Excel, Word)
 • predyspozycje do wystąpień publicznych
 • minimum 4-letni staż pracy

pożądane:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • publikacje w zakresie historii najnowszej
 • wysoka kultura osobista
 • kreatywność
 • dyspozycyjność

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej Pomorza Zachodniego
 • przygotowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych
 • przygotowywanie, organizacja, prowadzenie i udział w konferencjach i seminariach naukowych, wykładach, warsztatach oraz promocjach wydawnictw
 • współpraca z pracownikami Referatu Edukacji Historycznej w zakresie popularyzowania wyników badań naukowych.

 

Aplikację należy złożyć do 31 grudnia 2011 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „KADRY”.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku
z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926).

Medatdane

Data publikacji 14.12.2011
Data modyfikacji 03.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry