Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko archiwisty w Wydziale Udostępniana i Archiwizacji Dokumentów w Delegaturze IPN KŚZpNP w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Wydziale Udostępniana i Archiwizacji Dokumentów w Delegaturze IPN KŚZpNP w Bydgoszczy w Wydziale Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Sekcji Gromadzenia Opracowanie i Obsługi Magazynów.

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne :

 • Wykształcenie wyższe z zakresu historii ze specjalnością archiwalną lub archiwistyki
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • znajomość historii Polski po 1945 roku

pożądane:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej , wiedza z zakresu archiwistyki, podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN
 • doświadczenie w pracy archiwalnej

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku :

 • udział w wykonywaniu zadań w zakresie przejmowania akt do zasobu archiwalnego delegatury,
 • obsługa bieżąca magazynów archiwalnych,
 • porządkowanie i archiwalne opracowanie dokumentów,
 • digitalizacja zasobu archiwalnego,
 • konserwacja dokumentów,
 • tworzenie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy, w tym inwentarzy elektronicznych,
 • przeprowadzanie skontrum zasobu archiwalnego,
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.12.2011 roku swojego CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody a przetwazanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, wtrybie określonym w ustawie z dnia 29.08/1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz>U. z 2002 roku Nr.101, poz.926 z późn. zm.) na adres malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres Delegatura IPN KŚZpNP w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130.
 

Medatdane

Data publikacji 01.12.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry