Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje: SPECJALISTY do BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Zakres obowiązków:

 •          redagowanie tekstów artykułów historycznych do Biuletynu IPN,
 •          pisanie artykułów poświęconych historii najnowszej,
 •          planowanie i przygotowywanie kolejnych numerów Biuletynu IPN,
 •          przeprowadzanie i opracowywanie wywiadów ze świadkami historii,
 •          pozyskiwanie autorów artykułów do Biuletynu IPN,
 •          wyrywkowy monitoring obcojęzycznych publikacji nt. najnowszej historii Polski.

 

Wymagania niezbędne:

 •          wykształcenie wyższe w zakresie historii lub dziennikarstwa,
 •          minimum 4 lata pracy,
 •          doświadczenie w pracy w redakcji czasopisma lub gazety,
 •          znajomość historii XX w.,
 •          doświadczenie w pracy naukowej z dokumentami archiwalnymi,
 •          dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

 

Wymagania pożądane:

 •          dobra znajomość polskiego środowiska dziennikarskiego (pod kątem pozyskiwania autorów artykułów do Biuletynu IPN)
 •          dorobek w ramach publicystyki historycznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12.12.2011 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Medatdane

Data publikacji 24.11.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry