Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje: od REFERENTA do STARSZEGO INSPEKTORA do BIURA INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Zakres obowiązków:

 •          wsparcie techniczne użytkownika pracującego w środowisku Windows i MS OFFICE,
 •          serwis komputerów i drukarek,
 •          zakupy podstawowego sprzętu informatycznego,
 •          kontakty z serwisami zewnętrznymi.

 

Wymagania niezbędne:

 •          co najmniej wykształcenie średnie informatyczne lub w trakcie studiów lub studia wyższe o profilu informatycznym,
 •          znajomość Windows XP i Windows 7,
 •          podstawowa znajomość Windows Server, MS Office i Active Directory oraz sieci komputerowych opartych o protokół TCP/IP,
 •          znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw,
 •          wiedza o funkcjonowaniu podstawowych usług internetowych m.in.: WWW, poczta elektroniczna, FTP, DNS,
 •          znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej),
 •          umiejętności komunikacyjne.

 

Wymagania pożądane:

 •          znajomość systemów unix (Linux, BSD),
 •          doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12.12.2011 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Medatdane

Data publikacji 24.11.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry