Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 13.07.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: inspektor – specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

Miejsce pracy: Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie badań naukowych i przygotowywanie publikacji zgodnie z planem badawczym Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi.
 2. Prowadzenie samodzielnych kwerend naukowych, popularyzacja wiedzy historycznej podczas przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych.
 3. Wykonywanie zadań związanych z bieżącymi pracami Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi.
 4. Merytoryczny udział w Centralnym Projekcie Badawczym IPN ,,Solidarność” i opór społeczny 1956–1989.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunek: historia.
 2. Dobra znajomość najnowszej historii Polski i regionu łódzkiego 1918–1989 oraz historii Europy Środkowo-Wschodniej 1939–1989.
 3. Dobra obsługa edytorów tekstu oraz systemów związanych z wykorzystaniem  elektronicznych zasobów archiwalnych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Stopień lub tytuł naukowy.
 2. Mile widziana znajomość języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski).
 3. Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych, edukacyjnych lub kulturalnych.
 4. Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji, list motywacyjny oraz CV proszę wysłać drogą e-mailową na  adres: oddzial.lodz@ipn.gov.pl do dn. 15 sierpnia 2023 r.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Medatdane

Data publikacji 13.07.2023
Data modyfikacji 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry