Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Biurze Ochrony Instytutu Pamięci Narodowej - starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.04.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wymiar czasu: pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa, ul. J. Kurtyki 1

Preferowany termin zatrudnienia: sierpień 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • obsługa incydentów na poziomie L2,
 • analiza wykrytych złośliwych plików, aplikacji, stron wykrytych w ramach działań operacyjnych,
 • definiowanie, dokumentowanie, wdrażanie wymagań, procesów, procedur, rekomendacji i instrukcji dotyczących cyberbezpieczeństwa,
 • rozwój i utrzymanie narzędzi umożliwiających zarządzanie cyberbezpieczeństwem,
 • udział w postępowaniach zakupowych w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa,
 • przeprowadzanie testów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego organizacji,
 • współpraca z administratorami technicznymi w Biurze Informatyki,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników IPN z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • znajomość wybranych systemów klasy SIEM, PAM, IAM, WAF, FIREWALL, DLP, EDR, NAC, zarządzania podatnościami,
 • znajomość Cyber Kill Chain, MITRE ATT&CK,
 • znajomość Active Directory w zakresie administracji i/lub bezpieczeństwa,
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji oraz umiejętność pracy w zespole,
 • proaktywną postawa i nastawienie na rozwój,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (lub w trakcie studiów),
 • gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne”

Dodatkowym atutem będą:

 • certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie bezpieczeństwa IT np. Comptia Security+, CISA, CISM, CEH, CISSP,
 • doświadczenie w pracy z systemami Fidelis Cybersecurity,
 • znajomość ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
 • znajomość i doświadczenie we wdrażaniu norm z grupy ISO/IEC 27000.

Oferujemy:

 • pracę w dedykowanym zespole odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo Instytutu Pamięci Narodowej,
 • stabilną i bezpieczną organizację, odporną na zawirowania na rynku pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • nowoczesne i komfortowe biuro,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • możliwość zakupu preferencyjnych pakietów opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2 – stopniowego procesu:

 • Przeglądu zgłoszeń;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV mailem na adres: zenon.batruk@ipn.gov.pl albo złożenia lub przesłania dokumentów aplikacyjnych w kopiach do Biuro Ochrony IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa do dnia 31 lipca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Medatdane

Data publikacji 27.04.2023
Data modyfikacji 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Wirkus
Array
do góry