Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Biurze Ochrony Instytutu Pamięci Narodowej - specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.04.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wymiar czasu: pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa, ul. J. Kurtyki 1

Preferowany termin zatrudnienia: czerwiec - lipiec 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa IT w czasie rzeczywistym,
 • analiza wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa IT, szukanie zależności pomiędzy zdarzeniami,
 • kategoryzowanie incydentów bezpieczeństwa IT i nadawanie im priorytetów,
 • obsługa incydentów bezpieczeństwa IT,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących pracy SOC,
 • współpraca z administratorami technicznymi w Biurze Informatyki.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • praktyczna znajomość stosu TCP/IP i podstawowych protokołów sieciowych (DNS, HTTP, SMTP, itp.),
 • wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz sieci, systemów operacyjnych, baz danych i/lub aplikacji,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows i/lub Linux,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (kierunki: informatyka, telekomunikacja, bezpieczeństwo)
 • gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Poufne”

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość narzędzi i produktów takich jak: SIEM, SOAR, WAF, DLP, AV, skanery podatności, proxy,
 • doświadczenie w pracy z systemami Fidelis Cybersecurity
 • doświadczenie w pracy w zespołach monitorujących NOC lub SOC.

Oferujemy:

 • pracę w dedykowanym zespole odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo Instytutu Pamięci Narodowej,
 • stabilną i bezpieczną organizację, odporną na zawirowania na rynku pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • nowoczesne i komfortowe biuro,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • możliwość zakupu preferencyjnych pakietów opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

 

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2 – stopniowego procesu:

 • Przeglądu zgłoszeń;
 • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV mailem na adres: zenon.batruk@ipn.gov.pl albo złożenia lub przesłania dokumentów aplikacyjnych w kopiach do Biuro Ochrony IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa do dnia 30 czerwca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 27.04.2023
Data modyfikacji 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Wirkus
Array
do góry