Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Gdańsku ogłasza nabór na samodzielne stanowisko asystenta prasowego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.03.2023 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Miejsce pracy: Gdańsk, Grunwaldzka 216

Preferowany termin zatrudnienia:    do uzgodnienia

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • prowadzenie działań związanych z promocją i komunikacją działalności Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,
 • obsługa strony internetowej Oddziału (CMS) i kont na portalach społecznościowych (FB i TT)
 • przygotowywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń i uroczystości organizowanych przez Instytut,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów,
 • reprezentowanie w mediach – przygotowywanie komentarzy, udzielanie wywiadów i udostępnianie informacji na temat działalności Oddziału,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych i spotkań.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: historia, politologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku rzecznika prasowego lub w innych pokrewnych dziedzinach,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office, stron internetowych i mediów społecznościowych,
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów prasowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania mediów,
 • doświadczenie w tworzeniu relacji z uroczystości,
 • znajomość historii Polski XX wieku,
 • znajomość ustawy o IPN, ustawy prawo prasowe,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • umiejętności fotograficzne,
 • znajomość obsługi programów do obróbki graficznej zdjęć,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do karty sportowo-rekreacyjnej, bony świąteczne),
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe,
 • możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, uprawnień do zniżek PKP,
 • miejsce pracy w dogodnej lokalizacji, dobra komunikacja umożliwiająca łatwy dojazd do pracy.

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres:  oddzial.gdansk@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – asystent prasowy

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 28.04.2023 r.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1. Przeglądu zgłoszeń;

2. Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 27.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry