Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Ochrony w Oddziale IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 25.08.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od starszego referenta p. cz. wartownika do inspektora p. cz. starszego wartownika

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21A

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiekcie Oddziału IPN we Wrocławiu zgodnie z planem ochrony obiektu,
 • obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów pożarowych w wymaganym zakresie.
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych,
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami „B” i „M”,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz środkami przymusu bezpośredniego,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub gotowość poddania się postępowaniu sprawdzającemu,
 • komunikatywność,
 1. Preferowany termin zatrudnienia:
 • wrzesień 2022 r.

 

Ostateczny wybór kandydata dokonany zostanie na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń;
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

IPN Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV pocztą  elektroniczną na adres: henryk.maszkalo@ipn.gov.pl do dnia 30 września 2022 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry