Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko informatyka w Oddziałowym Biurze Administracyjno – Gospodarczym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 08.06.2022 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce pracy: Poznań, ul. Rolna 45a

Preferowany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2022

Opis oferowanego stanowiska pracy:

 • konfiguracja i administracja sprzętem komputerowym oddziału,
 • wdrażanie i utrzymanie infrastruktury sieciowej,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w oddziale,
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów oraz zapewnienie ciągłości ich działania,
 • wsparcie techniczne pracowników w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji,
 • diagnozowanie przyczyn powstałych awarii,
 • przeglądy, konserwacje i integracje urządzeń,
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • kontakt z zewnętrznymi firmami,
 • zakupy sprzętu komputerowego,
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym, preferowane wyższe z zakresu informatyki,
 • doświadczenie, minimum 1 rok, w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server ( co najmniej 2012R2) w środowisku Active Directory,
 • znajomość podstaw systemów Linux,
 • znajomość środowisk wirtualnych,
 • znajomość na poziomie podstawowym php i mysql,
 • umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i sieciami komputerowymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną i komórkową,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość poddania się procedurze sprawdzającej lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • Posiadanie ważnych badań SEP E do 1 kv

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwoju osobistego
 • uczestnictwo w szkoleniach rozwijających umiejętności i wiedzę
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do karty sportowo-rekreacyjnej, bony świąteczne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: paulina.pajak@ipn.gov.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do dnia 30.06.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani / Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

- w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

- art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 08.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry