Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Inspektor-Starszy Specjalista w Biurze Wydarzeń Kulturalnych IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.06.2022 Rejestr zmian

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • Nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi w Biurze Wydarzeń Kulturalnych.
 • Przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących realizowanych projektów.
 • Praca koncepcyjna nad wydarzeniami,
 • Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych.
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych.
 • Udział w działaniach promocyjnych.
 • Inne bieżące prace wyznaczone przez Pracodawcę.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe- Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina Historia.
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych,
 • zainteresowania naukowe związane z historia najnowszą Polski
 • zainteresowania naukowe związane z historią XX wieku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych,
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

 • umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, wystawienniczych,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat
 • rozwój zawodowy i naukowy
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych
 • pakiet socjalny i karta sportowa
 • praca w młodym i zaangażowanym zespole

Wymagane dokumenty: List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres: wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości Rekrutacja.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN‑KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 07.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry